Chu Nhất Vi - Phim Mới

Thượng Dương Phú / Nghiệp Đế Vương
Thượng Dương Phú / Nghiệp Đế Vương

Monarch Industry (2021)

Phong Thanh
Phong Thanh

The Message (2020)

Yêu Em, Người Chữa Lành Vết Thương Cho Anh
Yêu Em, Người Chữa Lành Vết Thương Cho Anh

From Survivor To Healer (2019)

Thời Đại Lập Nghiệp
Thời Đại Lập Nghiệp

Entrepreneurial Age (2018)

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em
Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Our Glamorous Time