Đang cập nhật - Phim Mới

Thánh Phồng Tôm (Phần 2)
Thánh Phồng Tôm (Phần 2)

One Punch Man (Season 2) (2019)

Võ Thần Chúa Tể
Võ Thần Chúa Tể

Vo Than Chua Te (2020)

Vạn Giới Kỳ Duyên
Vạn Giới Kỳ Duyên

Incomparable Demon King (2021)

Thư Linh Ký
Thư Linh Ký

Thu Linh Ky (2019)

Thiên Hoang Chiến Thần
Thiên Hoang Chiến Thần

God of War (2021)

Lưu Tinh Huyễn Kiếm
Lưu Tinh Huyễn Kiếm

Meteor Magic Sword (2021)

Boruto: Naruto Thế Hệ Kế Tiếp
Boruto: Naruto Thế Hệ Kế Tiếp

Boruto: Naruto Next Generations (2017)

Duy Ngã Độc Thần
Duy Ngã Độc Thần

My Only God (2021)

Tuyệt Thế Võ Hồn
Tuyệt Thế Võ Hồn

Peerless Martial Spirit (2020)

Thôn Phệ Tinh Không
Thôn Phệ Tinh Không

Swallowed Star (2021)

Khi Các Tế Bào Làm Việc
Khi Các Tế Bào Làm Việc

Cells At Work (2018)

Đấu La Đại Lục (Phần I + Phần II)
Đấu La Đại Lục (Phần I + Phần II)

Soul Land (2018) I + II

Độc Bộ Tiêu Dao
Độc Bộ Tiêu Dao

Doc Bo Tieu Dao (2020)

Tần Thời Minh Nguyệt Phần 6: Thương Hải Hoành Lưu
Tần Thời Minh Nguyệt Phần 6: Thương Hải Hoành Lưu

Qin's Moon (Season 6) (2019)

Vạn Giới Pháp Thần
Vạn Giới Pháp Thần

God Of The Magical World (2020)

Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn

Linh Kiem Ton (2019)

Ta Là Đại Thần Tiên
Ta Là Đại Thần Tiên

Da Shen Xian Lists (2020)

Tiên Phong Kiếm Vũ Lục
Tiên Phong Kiếm Vũ Lục

Chronicles of Everlasting Wind and Sword Rain (2020)

Tiến Sĩ Đá
Tiến Sĩ Đá

Dr. Stone (2019)

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 2018
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 2018

Lord Xue Ying (2018)

Họa Giang Hồ Chi Quỹ Dạ Hành
Họa Giang Hồ Chi Quỹ Dạ Hành

Hua Jiang Hu Zhi Gui Ye Xing (2020)

Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Nhất Niệm Vĩnh Hằng

A Will Eternal (2020)

Trò Chơi Tình Yêu
Trò Chơi Tình Yêu

Bottom-Tier Character Tomozaki (2021)

Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết

Star Martial God Technique (2021)

Gối Đao Lên Hát
Gối Đao Lên Hát

Pillow Knife Song (2021)

Cửu Dạ Thần Truyện
Cửu Dạ Thần Truyện

Legend Of Nine Nights (2020)

Hội Pháp Sư
Hội Pháp Sư

Fairy Tail (2009)

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Fox Spirit Matchmaker (2016)

Chiến Binh Ở Ẩn Chốn Hầm Ngục
Chiến Binh Ở Ẩn Chốn Hầm Ngục

The Hidden Dungeon Only I Can Enter (2021)

Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung

Van Gioi Tien Tung (2018)

Bậc Thầy Cầu Lông
Bậc Thầy Cầu Lông

The Badminton play of Ayano Hanesaki (2018)

Địch Nhân Kiệt : Thiên Linh Tiên Tử
Địch Nhân Kiệt : Thiên Linh Tiên Tử

Detective Dee And Flying Demon Head (2020)

Phàm Nhân Tu Tiên - Phong Khởi Thiên Nam
Phàm Nhân Tu Tiên - Phong Khởi Thiên Nam

Pham Nhan Tu Tien - Phong Khoi Thien Nam (2020)

Bách Khoa Toàn Thư Vũ Trụ
Bách Khoa Toàn Thư Vũ Trụ

Heaven's Design Team (2021)

Hữu Phỉ: Phá Tuyết Trảm
Hữu Phỉ: Phá Tuyết Trảm

The Unbeatable (2021)

Mao Sơn
Mao Sơn

Mao Shan (2021)

Tinh Hài Kỵ Sĩ
Tinh Hài Kỵ Sĩ

Knights on Debris (2020)

Hát Lên Cho Thỏa Đam Mê
Hát Lên Cho Thỏa Đam Mê

Actidol Project (2021)

Linh Vực
Linh Vực

(2016)

Huyết Chiến (Phần 4)
Huyết Chiến (Phần 4)

Strike The Blood (Season 4) (2020)