Kim Hee-Jung - Phim Mới

Bí Mật Sau Người Đàn Ông
Bí Mật Sau Người Đàn Ông

Man In A Veil (2020)

Cửu Vĩ Hồ Truyện (Bạn trai tôi là Hồ Ly 9 đuôi)
Cửu Vĩ Hồ Truyện (Bạn trai tôi là Hồ Ly 9 đuôi)

Cửu Vĩ Hồ Truyện - Tale of the Nine Tailed (2020)

Hơn Cả Tình Bạn
Hơn Cả Tình Bạn

More Than Friends (2020)

Thần Tượng
Thần Tượng

Idol (2019)

Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

The Secret Life of My Secretary (2019)

Chạm Vào Tim Em
Chạm Vào Tim Em

Touch Your Heart (2019)

Kẻ thù ngọt ngào
Kẻ thù ngọt ngào

Sweet Enemy (2018)

Thời Gian Còn Lại
Thời Gian Còn Lại

Time (2018)

Ngày Không Còn Mẹ
Ngày Không Còn Mẹ

The Preparation (2017)

Vẻ Đẹp Tiềm Ẩn 2018
Vẻ Đẹp Tiềm Ẩn 2018

Vẻ Đẹp Tiềm Ẩn - The Beauty Inside