Kim Thần - Phim Mới

Những Cô Nàng Tuyệt Vời
Những Cô Nàng Tuyệt Vời

Dear Missy (2020)

Bí Mật Vĩ Đại
Bí Mật Vĩ Đại

Fearless Whispers (2019)

Truyền thuyết Thanh Khâu Hồ
Truyền thuyết Thanh Khâu Hồ

Legend of the Qing Qiu Fox (2016)

Ma Thổi Đèn: Mục Dã Quỷ Sự
Ma Thổi Đèn: Mục Dã Quỷ Sự

Ghosts Blow Out the Light: Mu Ye Gui Shi (2017)

Tiểu Tình Nhân
Tiểu Tình Nhân

Little Valentine (2017)

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 5 - Vân Chi Phàm
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 5 - Vân Chi Phàm

Chinese Paladin 5 (2016)

Quỹ Trung Mỹ Nhân
Quỹ Trung Mỹ Nhân

Beauties in the Closet (2018)

Pháp Sư Vô Tâm
Pháp Sư Vô Tâm

The Monster Killer (2015)

Mạnh Phi Giá Đáo
Mạnh Phi Giá Đáo

Concubine Meng Arrives (2018)