Trần Hạo Lam - Phim Mới

Những Cô Nàng Tuyệt Vời
Những Cô Nàng Tuyệt Vời

Dear Missy (2020)

Ai Cũng Khao Khát Gặp Được Em
Ai Cũng Khao Khát Gặp Được Em

Everyone Wants to Meet You (2020)

Thiếu Chủ, Đi Chậm Thôi
Thiếu Chủ, Đi Chậm Thôi

I've Fallen For You (2020)

Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu
Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu

The World Owes Me A First Love (2019)

Bạn Gái Thích Khách Của Trẫm
Bạn Gái Thích Khách Của Trẫm

My Assassin Girlfriend (2018)