Trương Bân Bân - Phim Mới

Mắt Bão (Bạo phong nhãn)
Mắt Bão (Bạo phong nhãn)

Storm Eye (2021)

Liệt Hỏa Như Ca
Liệt Hỏa Như Ca

Liehuo Ruge (2018)

Tiểu nữ Hoa Bất Khí
Tiểu nữ Hoa Bất Khí

I Will Never Let You Go (2019)

Lệ Cơ Truyện: Tần thời mỹ nhân Minh Nguyệt Tâm
Lệ Cơ Truyện: Tần thời mỹ nhân Minh Nguyệt Tâm

The King's Woman (2017)

Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa
Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa

Ten Great III of Peach Blos