Phim Canada - Phim Mới

Từ Mơ Thành Thực
Từ Mơ Thành Thực

Come True (2021)

Đội Gấu Xám Bắc Mỹ
Đội Gấu Xám Bắc Mỹ

The Grizzlies (2020)

Giả Mã Kỳ Án (Phần 1)
Giả Mã Kỳ Án (Phần 1)

The Hardy boys (Season 1) (2020)

Jackson Vô Giá
Jackson Vô Giá

Anything for Jackson (2020)

Huyền Thoại Viking (Phần 6)
Huyền Thoại Viking (Phần 6)

Vikings (Season 6) (2013)

Thám Tử Nhí
Thám Tử Nhí

The Kid Detective (2020)

Song Trùng
Song Trùng

Parallel (2018)

Mục Tiêu Số Một
Mục Tiêu Số Một

Target Number One (2020)

Giao Thừa Ở Magnolia
Giao Thừa Ở Magnolia

Midnight at the Magnolia (2020)

Thây Ma Vui Vẻ
Thây Ma Vui Vẻ

Fido (2007)

Nhiệm Vụ Trông Trẻ
Nhiệm Vụ Trông Trẻ

Fearless (2020)

Tiếng Nói Của Chúng Tôi (Phần 1)
Tiếng Nói Của Chúng Tôi (Phần 1)

Can You Hear Me (Season 1) (2019)

Mật Mã Vệ Binh (Phần 2)
Mật Mã Vệ Binh (Phần 2)

ReBoot: The Guardian Code (Season 2) (2018)

Trận Chiến Ở Juno
Trận Chiến Ở Juno

Storming Juno (2010)

Tái Khởi Động Nhà Hàng Trong Mơ (Phần 2)
Tái Khởi Động Nhà Hàng Trong Mơ (Phần 2)

Restaurants on the Edge (Season 2) (2020)

Tái Khởi Động Nhà Hàng Trong Mơ (Phần 1)
Tái Khởi Động Nhà Hàng Trong Mơ (Phần 1)

Restaurants on the Edge (Season 1) (2019)

Quái Vật Vô Hình
Quái Vật Vô Hình

Closet Monster (2016)

Ngày Suy Tàn
Ngày Suy Tàn

The Decline (2020)

Săn Lùng Dị Nhân
Săn Lùng Dị Nhân

Code 8 (2019)

Anne Tóc Đỏ (Phần 3)
Anne Tóc Đỏ (Phần 3)

Anne with an E (Season 3) (2020)

Tuần Lộc Giả Danh
Tuần Lộc Giả Danh

Elliot The Littlest Reindeer (2018)

Vị Thánh Anh Hùng
Vị Thánh Anh Hùng

The Masked Saint (2016)

Chiến Tranh Ma Cà Rồng (Phần 1)
Chiến Tranh Ma Cà Rồng (Phần 1)

V-Wars (Season 1) (2019)

Đứa Con Của Sói
Đứa Con Của Sói

Daughter Of The Wolf (2019)

Sự Thật Lạ Kỳ
Sự Thật Lạ Kỳ

Strange But True (2019)

Phù Thủy Vượt Thời Gian (Phần 1)
Phù Thủy Vượt Thời Gian (Phần 1)

Always a Witch (Season 1) (2019)

Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 5)
Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 5)

Killjoys (Season 5) (2019)

Giải Cứu Phương Bắc
Giải Cứu Phương Bắc

Northern Rescue (2019)

Bụi Cỏ Ven Đường
Bụi Cỏ Ven Đường

In the Tall Grass (2019)

Phi Hành Gia
Phi Hành Gia

Astronaut (2019)

Đội săn tiền thưởng (Phần 4)
Đội săn tiền thưởng (Phần 4)

Killjoys (Season 4) (2018)

Truy Hồi Ký Ức
Truy Hồi Ký Ức

Regression (2015)

Cấp 16
Cấp 16

Level 16 (2019)

Huyền Thoại Viking (Phần 5)
Huyền Thoại Viking (Phần 5)

Vikings (Season 5) (2013)

Selfie Với Thần Chết
Selfie Với Thần Chết

Selfie from Hell (2018)

Hồ Sơ Tuyệt Mật (Phần 11)
Hồ Sơ Tuyệt Mật (Phần 11)

The X-Files (Season 11) (2018)

Trận Chiến Phương Bắc
Trận Chiến Phương Bắc

The Northlander (2016)

Cô Gái Và Gã Khổng Lồ
Cô Gái Và Gã Khổng Lồ

Colossal (2017)

Nửa còn lại
Nửa còn lại

The Other Half (2017)

Cuộc Chiến Cuối Cùng
Cuộc Chiến Cuối Cùng

Bitter Harvest (2017)