Phim Lẻ - Phim Mới

Ngự Long Tu Tiên Truyện 2: Vương Quốc Ma Thú
Ngự Long Tu Tiên Truyện 2: Vương Quốc Ma Thú

Dragon Sword: Outlander (2021)

Trấn Ma Tư: Linh Nguyên Bí Thuật
Trấn Ma Tư: Linh Nguyên Bí Thuật

The Hypnosis (2022)

Phong Khởi Lạc Dương: Cõi Âm Dương
Phong Khởi Lạc Dương: Cõi Âm Dương

Reincarnation Land (2022)

Ma Đồng Tây Du Hồng Hài Nhi
Ma Đồng Tây Du Hồng Hài Nhi

Awakened Demon (2021)

Tạ Lĩnh Bí Lục
Tạ Lĩnh Bí Lục

The kiddie Tomb (2021)

Hiệp Đạo Nhất Chi Mai
Hiệp Đạo Nhất Chi Mai

Thief Heroine (2021)

Ngước Nhìn Tôi
Ngước Nhìn Tôi

Eyes On Me (2021)

Hồng Hi Quan: Yêu Nữ Ma Môn
Hồng Hi Quan: Yêu Nữ Ma Môn

The Legend and Hag of Shaolin (2021)

Kiếm Âm Dương
Kiếm Âm Dương

The Vengeance (2021)

Cửu Long Thành Trại
Cửu Long Thành Trại

Knowloon Walled City (2021)

Đạo Sĩ Núi Lao
Đạo Sĩ Núi Lao

Laoshan Taoist (2021)

Hiệp Thám Bạch Ngọc Đường Nguỵ Lang Kỳ Án
Hiệp Thám Bạch Ngọc Đường Nguỵ Lang Kỳ Án

Dare Maneater Wolf (2021)

Nhị Long Hồ: Đêm Kinh Hoàng
Nhị Long Hồ: Đêm Kinh Hoàng

Er Long Hu Wang Shi Jing Hun Ye (2021)

Tân Tinh Võ Môn: Võ Hồn
Tân Tinh Võ Môn: Võ Hồn

Fist of Fury: Soul (2021)

Côn Trùng Cát
Côn Trùng Cát

Devil in Dune (2021)

Đại Dịch Rắn
Đại Dịch Rắn

Special Police and Snake Revenge (2021)

Đạp Gió Rẽ Sóng
Đạp Gió Rẽ Sóng

The Warlord of The Sea (2021)

Asurado Vietsub
Asurado Vietsub

Asurado (2022)

Yêu Y Quán
Yêu Y Quán

Monster Hospital (2021)

Happy New Year Vietsub
Happy New Year Vietsub

Happy New Year (2021)

Chuyện Quái Dị Trấn Âm Dương
Chuyện Quái Dị Trấn Âm Dương

The Town of Ghosts (2022)

Con Tin 2021
Con Tin 2021

Hostage: Missing Celebrity (2021)

Tái Chiến Giang Hồ
Tái Chiến Giang Hồ

Back On The Society (2021)

Giang Lăng
Giang Lăng

Tomb Over the River (2022)

Tình Yêu Tái Sinh
Tình Yêu Tái Sinh

Reincarnation Love (2022)

Ngôi Nhà Kỳ Quái
Ngôi Nhà Kỳ Quái

Ghost Mansion (2021)

Thiên Địa Bảo Liên Đăng
Thiên Địa Bảo Liên Đăng

The Magic Lotus Lantern (2021)

Cuộc Gọi Bí Ẩn Vietsub
Cuộc Gọi Bí Ẩn Vietsub

Hard Hit (2021)

Đường Môn: Mỹ Nhân Giang Hồ
Đường Môn: Mỹ Nhân Giang Hồ

Beauty Of Tang Men (2021)

Báo Tuyết: Ám Chiến Thiên Cơ
Báo Tuyết: Ám Chiến Thiên Cơ

Snow Leopard Secret War (2021)

Nhân Ngư: Hải Lao Vật Quái
Nhân Ngư: Hải Lao Vật Quái

Mermaid Hospital (2021)

Lỗ Sâu Sự Thật
Lỗ Sâu Sự Thật

The Whole Truth (2021)

Luyến Ca Đông Bắc
Luyến Ca Đông Bắc

The Northeastern Bro (2021)

Kỳ Môn Mật Thám
Kỳ Môn Mật Thám

Qi Men Mi Tan (2021)

Bí Mật Của Sinchanee
Bí Mật Của Sinchanee

The Secret Of Sinchanee (2021)

Halloween Chết Người
Halloween Chết Người

Halloween Kills (2021)

Đội Quân Đạo Tặc
Đội Quân Đạo Tặc

Army Of Thieves (2021)

Venom: Đối Mặt Tử Thù
Venom: Đối Mặt Tử Thù

Venom: Let There Be Carnage (2021)

Địch Nhân Kiệt Chi Mắt Đỏ Quái Lạ
Địch Nhân Kiệt Chi Mắt Đỏ Quái Lạ

Detective Dee: The Sly Red-eye (2021)

Hai Người Dối Trá
Hai Người Dối Trá

The Hypnosis (2021)