Phim Trung Quốc - Phim Mới

Thỏ Con Bạo Lực
Thỏ Con Bạo Lực

The Old Town Girls (2021)

Ra Khơi Khi Nổi Gió
Ra Khơi Khi Nổi Gió

Our Times (2021)

Khi Tình Yêu Gặp Gỡ Nhà Khoa Học
Khi Tình Yêu Gặp Gỡ Nhà Khoa Học

Fall in Love with a Scientist (2021)

Thuỷ Quái Thiên Trì Núi Trường Bạch
Thuỷ Quái Thiên Trì Núi Trường Bạch

Monster of Lake Heaven (2021)

Diệp Vấn: Tông Sư Thức Tỉnh
Diệp Vấn: Tông Sư Thức Tỉnh

Ip Man: The Awakening Master (2021)

Trường An Phục Yêu
Trường An Phục Yêu

Kill The Monster (2021)

Hào Quang
Hào Quang

The Justice (2021)

Chỉ Mình Anh
Chỉ Mình Anh

The Only You (2021)

Tình Bạn Diệu Kỳ 2021
Tình Bạn Diệu Kỳ 2021

The Best Friend (2021)

Gia Tộc Kim Keo Kiệt
Gia Tộc Kim Keo Kiệt

Amazing Sisters (2021)

Nữ Hoàng Trả Giá
Nữ Hoàng Trả Giá

My Bargain Queen (2021)

Không Ai Khác Ngoài Tôi
Không Ai Khác Ngoài Tôi

Chess Love (2021)

Công Tử Khuynh Thành
Công Tử Khuynh Thành

Your Sensibility My Destiny (2021)

Anh Trai Nhà Đối Diện
Anh Trai Nhà Đối Diện

Sweet Sweet (2021)

Nhất Tiễn Phương Hoa
Nhất Tiễn Phương Hoa

The Master of Cheongsam (2021)

Lập Trình Viên Đáng Yêu
Lập Trình Viên Đáng Yêu

Cute Programmer (2021)

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử
Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử

A Female Student Arrives at the Imperial College (2021)

Người Lái Đò: Truyền Thuyết Nam Dương
Người Lái Đò: Truyền Thuyết Nam Dương

The Ferryman: Legends of Nanyang (2021)

Huynh Thân Yêu Của Ta
Huynh Thân Yêu Của Ta

My Dear Brothers (2021)

Tế Công: Hàng Long La Hán
Tế Công: Hàng Long La Hán

The Mad Monk (2021)

Thế Giới Cool Ngầu
Thế Giới Cool Ngầu

The Coolest World (2021)

Liễu Long Đình Truyện
Liễu Long Đình Truyện

The Story Of Liu Longting (2021)

Nhện Khổng Lồ/ Cự Thù
Nhện Khổng Lồ/ Cự Thù

Giant Spider (2021)

Một Đời Một Kiếp ( Nhất Sinh Nhất Thế) - Forever And Ever (2021)
Một Đời Một Kiếp ( Nhất Sinh Nhất Thế) - Forever And Ever (2021)

Một Đời Một Kiếp ( Nhất Sinh Nhất Thế) - Forever And Ever (2021)

Quân Cửu Linh
Quân Cửu Linh

Jun Jiu Ling (2020)

Tây Du Ký: Tái Thế Yêu Vương
Tây Du Ký: Tái Thế Yêu Vương

Monkey King Reborn (2021)

Thôn Hoàng Miếu: Mỹ Nhân Địa Cung
Thôn Hoàng Miếu: Mỹ Nhân Địa Cung

Sleeping Beauty (2021)

Học Viện Cảnh Sát
Học Viện Cảnh Sát

Police University (2021)

Fan Girl Lãng Mạn
Fan Girl Lãng Mạn

A Fangirl's Romance (2021)

Bách Linh Đàm
Bách Linh Đàm

Bai Ling Tan (2021)

Tình Yêu Cơ Trí
Tình Yêu Cơ Trí

The Secret X (2021)

Xuân lai Chẩm Tinh Hà
Xuân lai Chẩm Tinh Hà

Sleeping In The Galaxy In Spring (2021)

Tảo Hắc Phong Bạo
Tảo Hắc Phong Bạo

Crime Crackdown (2021)

Ma Thổi Đèn: Vân Nam Trùng Cốc
Ma Thổi Đèn: Vân Nam Trùng Cốc

Candle in the Tomb: The Worm Valley (2021)

Nửa Hiệp Cơ Trí
Nửa Hiệp Cơ Trí

Be Yourself (2021)

Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn
Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn

Love Under the Full Moon (2021)

Nữ Nhi Nhà Họ Kiều
Nữ Nhi Nhà Họ Kiều

The Bond (2021)

Song Diện Thần Thám
Song Diện Thần Thám

Master, Wait a Moment (2021)

Lương Nhân Nguy Hiểm
Lương Nhân Nguy Hiểm

A Dangerous Man (2021)

Bí Mật Nơi Góc Tối
Bí Mật Nơi Góc Tối

Secrets in the Lattice (2021)