Phim Trung Quốc - Phim Mới

Mộ Vương Chi Vương
Mộ Vương Chi Vương

Great King of the Grave (2021)

Ta Là Đại Thần Tiên
Ta Là Đại Thần Tiên

Da Shen Xian Lists (2020)

Tiên Phong Kiếm Vũ Lục
Tiên Phong Kiếm Vũ Lục

Chronicles of Everlasting Wind and Sword Rain (2020)

Tình Yêu Không Thể Ngờ
Tình Yêu Không Thể Ngờ

Love Unexpected (2021)

Thư Viện Thông Thiên
Thư Viện Thông Thiên

Celestial Authority Academy (2021)

Sóng Dữ 2
Sóng Dữ 2

Shock Wave 2 (2020)

Mắt Bão (Bạo phong nhãn)
Mắt Bão (Bạo phong nhãn)

Storm Eye (2021)

Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em ( Cá Mực Hầm Mật 2)
Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em ( Cá Mực Hầm Mật 2)

Go Go Squid 2 Dt.Appledog's Time (2021)

Sơn Hà Lệnh / Thiên Nhai Khách
Sơn Hà Lệnh / Thiên Nhai Khách

Word of Honor (2021)

Linh Lung (Ling Long)
Linh Lung (Ling Long)

The Blessed Girl (2021)

Sơn Hà Kiếm Tâm
Sơn Hà Kiếm Tâm

A Thousand Years (2021)

Thanh Xuân Có Bạn Mùa 3
Thanh Xuân Có Bạn Mùa 3

Youth With You Season 3 (2021)

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 2018
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 2018

Lord Xue Ying (2018)

Đại Đường Minh Nguyệt / Phong Khởi Nghê Thường
Đại Đường Minh Nguyệt / Phong Khởi Nghê Thường

Weaving a Tale of Love (2021)

Họa Giang Hồ Chi Quỹ Dạ Hành
Họa Giang Hồ Chi Quỹ Dạ Hành

Hua Jiang Hu Zhi Gui Ye Xing (2020)

Linh Lung Lang Tâm
Linh Lung Lang Tâm

Ling Long Lang Xin (2021)

Thiếu Tướng Quân Thú Cưng Của Ta
Thiếu Tướng Quân Thú Cưng Của Ta

Be My Cat (2021)

Ở Rể
Ở Rể

My Heroic Husband (2021)

Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Nhất Niệm Vĩnh Hằng

A Will Eternal (2020)

Tuyệt Thế Võ Hồn
Tuyệt Thế Võ Hồn

Peerless Martial Spirit (2020)

Thượng Dương Phú / Nghiệp Đế Vương
Thượng Dương Phú / Nghiệp Đế Vương

Monarch Industry (2021)

Ta Là Một Cô Nương Như Thế
Ta Là Một Cô Nương Như Thế

A Girl Like Me (2021)

Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết

Star Martial God Technique (2021)

Gối Đao Lên Hát
Gối Đao Lên Hát

Pillow Knife Song (2021)

Vạn Giới Kỳ Duyên
Vạn Giới Kỳ Duyên

Incomparable Demon King (2021)

Tuổi Trẻ Tích Cực
Tuổi Trẻ Tích Cực

Fighting Youth (2021)

Lưu Tinh Huyễn Kiếm
Lưu Tinh Huyễn Kiếm

Meteor Magic Sword (2021)

Cửu Dạ Thần Truyện
Cửu Dạ Thần Truyện

Legend Of Nine Nights (2020)

Người Con Trai Tôi Từng Nhớ
Người Con Trai Tôi Từng Nhớ

I Once Remembered That Guy (2021)

Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn

Linh Kiem Ton (2019)

Võ Thần Chúa Tể
Võ Thần Chúa Tể

Vo Than Chua Te (2020)

Thư Linh Ký
Thư Linh Ký

Thu Linh Ky (2019)

Vạn Giới Pháp Thần
Vạn Giới Pháp Thần

God Of The Magical World (2020)

Độc Bộ Tiêu Dao
Độc Bộ Tiêu Dao

Doc Bo Tieu Dao (2020)

Thiên Hoang Chiến Thần
Thiên Hoang Chiến Thần

God of War (2021)

Xin Chào, An Di
Xin Chào, An Di

Humans (2021)

Đấu La Đại Lục
Đấu La Đại Lục

DouLuo Continent (2021)

Thôn Phệ Tinh Không
Thôn Phệ Tinh Không

Swallowed Star (2021)

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Fox Spirit Matchmaker (2016)

Sáng Tạo Doanh 2
Sáng Tạo Doanh 2

Produce Camp 2 (2021)