Phim Trung Quốc - Phim Mới

Ở Rể
Ở Rể

My Heroic Husband (2021)

Thiếu Tướng Quân Thú Cưng Của Ta
Thiếu Tướng Quân Thú Cưng Của Ta

Be My Cat (2021)

Muôn Vàn Cách Yêu
Muôn Vàn Cách Yêu

Brilliant Girls (2021)

Người Con Trai Tôi Từng Nhớ
Người Con Trai Tôi Từng Nhớ

I Once Remembered That Guy (2021)

Sơn Hà Lệnh / Thiên Nhai Khách
Sơn Hà Lệnh / Thiên Nhai Khách

Word of Honor (2021)

Cẩm Tâm Tựa Ngọc
Cẩm Tâm Tựa Ngọc

Jin Xin Si Yu (2021)

Sơn Hà Kiếm Tâm
Sơn Hà Kiếm Tâm

A Thousand Years (2021)

Võ Thần Chúa Tể
Võ Thần Chúa Tể

Vo Than Chua Te (2020)

Vạn Giới Kỳ Duyên
Vạn Giới Kỳ Duyên

Incomparable Demon King (2021)

Thư Linh Ký
Thư Linh Ký

Thu Linh Ky (2019)

Thiên Hoang Chiến Thần
Thiên Hoang Chiến Thần

God of War (2021)

Lưu Tinh Huyễn Kiếm
Lưu Tinh Huyễn Kiếm

Meteor Magic Sword (2021)

Em Đẹp Nhất Trần Gian
Em Đẹp Nhất Trần Gian

The Most Beautiful You In The World (2021)

Mắt Bão (Bạo phong nhãn)
Mắt Bão (Bạo phong nhãn)

Storm Eye (2021)

Đừng Chọc Giận Con Gái
Đừng Chọc Giận Con Gái

Don't Mess With Girl (2021)

Mộ Vương Chi Vương
Mộ Vương Chi Vương

Great King of the Grave (2021)

Xin Chào, An Di
Xin Chào, An Di

Humans (2021)

Thượng Dương Phú / Nghiệp Đế Vương
Thượng Dương Phú / Nghiệp Đế Vương

Monarch Industry (2021)

Duy Ngã Độc Thần
Duy Ngã Độc Thần

My Only God (2021)

Tuyệt Thế Võ Hồn
Tuyệt Thế Võ Hồn

Peerless Martial Spirit (2020)

Thôn Phệ Tinh Không
Thôn Phệ Tinh Không

Swallowed Star (2021)

Suốt Cuộc Đời
Suốt Cuộc Đời

All My Life (2020)

Đại Đường Minh Nguyệt / Phong Khởi Nghê Thường
Đại Đường Minh Nguyệt / Phong Khởi Nghê Thường

Weaving a Tale of Love (2021)

Sáng Tạo Doanh 2
Sáng Tạo Doanh 2

Produce Camp 2 (2021)

Thanh Xuân Có Bạn Mùa 3
Thanh Xuân Có Bạn Mùa 3

Youth With You Season 3 (2021)

Thư Viện Thông Thiên
Thư Viện Thông Thiên

Celestial Authority Academy (2021)

Thông Thiên Địch Nhân Kiệt
Thông Thiên Địch Nhân Kiệt

Detective Dee (2017)

Đấu La Đại Lục (Phần I + Phần II)
Đấu La Đại Lục (Phần I + Phần II)

Soul Land (2018) I + II

Thần chủ Linh Lung
Thần chủ Linh Lung

The Blessed Girl (2021)

Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em ( Cá Mực Hầm Mật 2)
Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em ( Cá Mực Hầm Mật 2)

Go Go Squid 2 Dt.Appledog's Time (2021)

Độc Bộ Tiêu Dao
Độc Bộ Tiêu Dao

Doc Bo Tieu Dao (2020)

Tần Thời Minh Nguyệt Phần 6: Thương Hải Hoành Lưu
Tần Thời Minh Nguyệt Phần 6: Thương Hải Hoành Lưu

Qin's Moon (Season 6) (2019)

Vạn Giới Pháp Thần
Vạn Giới Pháp Thần

God Of The Magical World (2020)

Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn

Linh Kiem Ton (2019)

Ta Là Đại Thần Tiên
Ta Là Đại Thần Tiên

Da Shen Xian Lists (2020)

Tiên Phong Kiếm Vũ Lục
Tiên Phong Kiếm Vũ Lục

Chronicles of Everlasting Wind and Sword Rain (2020)

Tình Yêu Không Thể Ngờ
Tình Yêu Không Thể Ngờ

Love Unexpected (2021)

Sóng Dữ 2
Sóng Dữ 2

Shock Wave 2 (2020)

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 2018
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 2018

Lord Xue Ying (2018)

Họa Giang Hồ Chi Quỹ Dạ Hành
Họa Giang Hồ Chi Quỹ Dạ Hành

Hua Jiang Hu Zhi Gui Ye Xing (2020)