Phim Trung Quốc - Phim Mới

Khởi Đầu
Khởi Đầu

Reset (2022)

Cái Bóng Sư Tử Của Mèo Lười
Cái Bóng Sư Tử Của Mèo Lười

The Lion's Secret (2021)

Ngự Long Tu Tiên Truyện 2: Vương Quốc Ma Thú
Ngự Long Tu Tiên Truyện 2: Vương Quốc Ma Thú

Dragon Sword: Outlander (2021)

Trấn Ma Tư: Linh Nguyên Bí Thuật
Trấn Ma Tư: Linh Nguyên Bí Thuật

The Hypnosis (2022)

Phong Khởi Lạc Dương: Cõi Âm Dương
Phong Khởi Lạc Dương: Cõi Âm Dương

Reincarnation Land (2022)

Làm Ơn Đừng Sủng Tôi
Làm Ơn Đừng Sủng Tôi

Please Don't Spoil Me (2022)

Vạn Vực Phong Thần
Vạn Vực Phong Thần

Wan Yu Feng Shen (2021)

Tinh Thuý Tiên Tôn
Tinh Thuý Tiên Tôn

Jing Cui (2022)

Đấu La Đại Lục (Phần I + Phần II)
Đấu La Đại Lục (Phần I + Phần II)

Soul Land (2018) I + II

Ma Đồng Tây Du Hồng Hài Nhi
Ma Đồng Tây Du Hồng Hài Nhi

Awakened Demon (2021)

Tạ Lĩnh Bí Lục
Tạ Lĩnh Bí Lục

The kiddie Tomb (2021)

Hiệp Đạo Nhất Chi Mai
Hiệp Đạo Nhất Chi Mai

Thief Heroine (2021)

Hồng Hi Quan: Yêu Nữ Ma Môn
Hồng Hi Quan: Yêu Nữ Ma Môn

The Legend and Hag of Shaolin (2021)

Kiếm Âm Dương
Kiếm Âm Dương

The Vengeance (2021)

Đạo Sĩ Núi Lao
Đạo Sĩ Núi Lao

Laoshan Taoist (2021)

Hiệp Thám Bạch Ngọc Đường Nguỵ Lang Kỳ Án
Hiệp Thám Bạch Ngọc Đường Nguỵ Lang Kỳ Án

Dare Maneater Wolf (2021)

Nhị Long Hồ: Đêm Kinh Hoàng
Nhị Long Hồ: Đêm Kinh Hoàng

Er Long Hu Wang Shi Jing Hun Ye (2021)

Tân Tinh Võ Môn: Võ Hồn
Tân Tinh Võ Môn: Võ Hồn

Fist of Fury: Soul (2021)

Côn Trùng Cát
Côn Trùng Cát

Devil in Dune (2021)

Đại Dịch Rắn
Đại Dịch Rắn

Special Police and Snake Revenge (2021)

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi
Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Cupid's Kitchen (2022)

Đạp Gió Rẽ Sóng
Đạp Gió Rẽ Sóng

The Warlord of The Sea (2021)

Quãng Đời Còn Lại
Quãng Đời Còn Lại

Wang Hou Yu Sheng (2021)

Yêu Y Quán
Yêu Y Quán

Monster Hospital (2021)

Lăng Kính INTO1
Lăng Kính INTO1

Lucky INTO1 (2021)

Tiêu Sái Giai Nhân Đạm Đạm Trang
Tiêu Sái Giai Nhân Đạm Đạm Trang

Xiao Sa Jia Ren Dan Dan Zhuang (2021)

Lưu Quang Chi Thành
Lưu Quang Chi Thành

City of Streamer (2021)

Phong Khởi Lạc Dương: Thần Co Thiếu Niên
Phong Khởi Lạc Dương: Thần Co Thiếu Niên

Feng Qi Luo Yang: Shen Ji Shao Nian (2021)

Nghịch Thiên Chí Tôn
Nghịch Thiên Chí Tôn

Nghịch Thiên Chí Tôn 2021

Vô Thượng Thần Đế
Vô Thượng Thần Đế

Vo Thuong Than De (2020)

Tân Tần Thời Minh Nguyệt
Tân Tần Thời Minh Nguyệt

Qin Shi Ming Yue: Bai Bu Fei Jian (2021)

Đãi Vàng
Đãi Vàng

Gold Panning (2021)

Hoạ Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân Phần 5
Hoạ Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân Phần 5

The Degenerate-Drawing Jianghu S5 (2021)

Ta Đã Chọc Tức Cả Đám Tu Luyện Giả
Ta Đã Chọc Tức Cả Đám Tu Luyện Giả

I Upset Millions Of Cultivators 2021

Độc Bộ Tiêu Dao
Độc Bộ Tiêu Dao

Doc Bo Tieu Dao (2020)

Hành Trình Dị Giới Của Ta
Hành Trình Dị Giới Của Ta

Wo De Yi Jie Zhi Lv (2022)

Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung

Van Gioi Tien Tung (2018)

Kính Song Thành Vietsub
Kính Song Thành Vietsub

Mirror: Twin Cities (2020)

Khu Vườn Ngủ Say
Khu Vườn Ngủ Say

Dream Garden (2021)

Ba Kiếp May Mắn Gặp Được Em
Ba Kiếp May Mắn Gặp Được Em

Lucky With You (2021)