Phim Võ Thuật - Phim Mới

Hiệp Đạo Nhất Chi Mai
Hiệp Đạo Nhất Chi Mai

Thief Heroine (2021)

Hồng Hi Quan: Yêu Nữ Ma Môn
Hồng Hi Quan: Yêu Nữ Ma Môn

The Legend and Hag of Shaolin (2021)

Tân Tinh Võ Môn: Võ Hồn
Tân Tinh Võ Môn: Võ Hồn

Fist of Fury: Soul (2021)

Đãi Vàng
Đãi Vàng

Gold Panning (2021)

Kính Song Thành
Kính Song Thành

The Mirror: Twin Cities (2020)

Diệp Vấn: Tông Sư Thức Tỉnh
Diệp Vấn: Tông Sư Thức Tỉnh

Ip Man: The Awakening Master (2021)

Tân Thiên Long Bát Bộ 2021
Tân Thiên Long Bát Bộ 2021

Demi-Gods and Semi-Devils (2021)

Đấu Phá Thương Khung (Phần 4)
Đấu Phá Thương Khung (Phần 4)

Fights Break Sphere (Season 4) (2021)

Lãng Khách Kenshin: Khởi Đầu
Lãng Khách Kenshin: Khởi Đầu

Rurouni Kenshin: The Beginning (2021)

Bossam: Đánh Cắp Số Phận
Bossam: Đánh Cắp Số Phận

Bossam: Steal the Fate (2021)

Dạ Lẫm Thần Thám
Dạ Lẫm Thần Thám

The Detective (2021)

Anh Hùng Xạ Điêu: Cửu Âm Bạch Cốt Trảo
Anh Hùng Xạ Điêu: Cửu Âm Bạch Cốt Trảo

The Legend of the Condor Heroes: The Cadaverous Claws (2021)

Võ Đang Nhất Kiếm
Võ Đang Nhất Kiếm

The Ultimate Sword (2021)

Ngọc Chiêu Lệnh
Ngọc Chiêu Lệnh

Yu Zhao Ling (2021)

Thợ Rèn Kiếm Vĩ Đại
Thợ Rèn Kiếm Vĩ Đại

Sword of Destiny (2021)

Mộ Vương Chi Vương
Mộ Vương Chi Vương

Great King of the Grave (2021)

Sơn Hà Lệnh / Thiên Nhai Khách
Sơn Hà Lệnh / Thiên Nhai Khách

Word of Honor (2021)

Võ Tòng Huyết Chiến Sư Tử Lâu
Võ Tòng Huyết Chiến Sư Tử Lâu

The Legend of Justice WuSong (2021)

Thư Viện Thông Thiên
Thư Viện Thông Thiên

Celestial Authority Academy (2021)

Thư Linh Ký
Thư Linh Ký

Thu Linh Ky (2019)

Đại Đường Minh Nguyệt / Phong Khởi Nghê Thường
Đại Đường Minh Nguyệt / Phong Khởi Nghê Thường

Weaving a Tale of Love (2021)

Thông Thiên Địch Nhân Kiệt
Thông Thiên Địch Nhân Kiệt

Detective Dee (2017)

Thần chủ Linh Lung
Thần chủ Linh Lung

The Blessed Girl (2021)

Đấu La Đại Lục
Đấu La Đại Lục

DouLuo Continent (2021)

Anh Hùng Trở Về
Anh Hùng Trở Về

Heros Return (2021)

Thanh Long Yển Nguyệt Đao
Thanh Long Yển Nguyệt Đao

Knights Of Valour (2021)

Cuộc Chiến Phố Tàu
Cuộc Chiến Phố Tàu

Wars in Chinatown (2020)

Truyền kỳ Đắc Bảo ở Thiếu Lâm Tự
Truyền kỳ Đắc Bảo ở Thiếu Lâm Tự

Shao lin si zhi de bao zhuan qi (2021)

Ngự Long Vương Phi
Ngự Long Vương Phi

Female Assasin (2021)

Hữu Phỉ: Phá Tuyết Trảm
Hữu Phỉ: Phá Tuyết Trảm

The Unbeatable (2021)

Mao Sơn
Mao Sơn

Mao Shan (2021)

Mị Giả Vô Cương
Mị Giả Vô Cương

Blood Romance (2018)

Linh Vực (Drama)
Linh Vực (Drama)

Spirit Realm (2021)

Hữu Phỉ: Phá Tuyết Trâm
Hữu Phỉ: Phá Tuyết Trâm

The Unbeatable (2021)

Bí Mật Võ Lâm: Mỹ Nhân Đồ Giám
Bí Mật Võ Lâm: Mỹ Nhân Đồ Giám

Wulin Mian Zhi Meiren Tujian (2020)

Chung Cực Bút Ký
Chung Cực Bút Ký

Ultimate Note (2020)

Lang Điện Hạ
Lang Điện Hạ

The Majesty Of Wolf (2018)

Xích Hồ Thư Sinh
Xích Hồ Thư Sinh

Soul Snatcher (2020)

Kim Tịch Hà Tịch
Kim Tịch Hà Tịch

Twisted Fate Of Love (2020)

Diệp Vấn: Bậc Thầy Võ Thuật
Diệp Vấn: Bậc Thầy Võ Thuật

Ip Man: Kung Fu Master (2019)