Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi - Phimmoi | Phim Mới

Chúc bạn xem phim vui vẻ với Phim Mới!

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Hero? I Quit A Long Time Ago (2020)

Zero là là vị Siêu Anh hùng đầu tiên của toàn nhân loại. Sau hắn, lần lượt xuất hiện nhiều siêu anh hùng khác, nhưng hắn chỉ làm siêu anh hùng 5 năm rồi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu...Phim Mới

Zero là là vị Siêu Anh hùng đầu tiên của toàn nhân loại. Sau hắn, lần lượt xuất hiện nhiều siêu anh hùng khác, nhưng hắn chỉ làm siêu anh hùng 5 năm rồi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu

Thông tin

Diễn viên

Bình luận