Đảo Hoa Hồng - Phimmoi | Phim Mới

Chúc bạn xem phim vui vẻ với Phim Mới!

Đảo Hoa Hồng

Rose Island (2020)

Một kỹ sư giàu lý tưởng thu hút sự chú ý của thế giới – và chính phủ – khi xây dựng hòn đảo của riêng mình ngoài khơi bờ biển nước Ý và tuyên bố nó là một quốc gia....Phim Mới

Một kỹ sư giàu lý tưởng thu hút sự chú ý của thế giới – và chính phủ – khi xây dựng hòn đảo của riêng mình ngoài khơi bờ biển nước Ý và tuyên bố nó là một quốc gia.

Thông tin

Diễn viên

Bình luận