Điểm Mù Chết Chóc - Phimmoi | Phim Mới

Chúc bạn xem phim vui vẻ với Phim Mới!

Điểm Mù Chết Chóc

Sightless (2020)

Trong khi hồi phục sau cuộc tấn công đã khiến cô bị mù, một cựu nghệ sĩ vĩ cầm ngày càng nghi ngờ những người mới bước vào cuộc sống của cô và hành vi đáng ngại của họ....Phim Mới

Trong khi hồi phục sau cuộc tấn công đã khiến cô bị mù, một cựu nghệ sĩ vĩ cầm ngày càng nghi ngờ những người mới bước vào cuộc sống của cô và hành vi đáng ngại của họ.

Thông tin

Diễn viên

Bình luận