Điều Đặc Biệt - Phimmoi | Phim Mới

Chúc bạn xem phim vui vẻ với Phim Mới!

Điều Đặc Biệt

The Special (2020)

Jerry nghi ngờ vợ mình ngoại tình. Khi bạn của anh ta, Mike, nói với anh ta rằng sự trả thù tốt nhất là trả thù, anh ta hứa sẽ thực hiện với The Special. Các bước đi xuống con đường này vượt qua sự ng...Phim Mới

Jerry nghi ngờ vợ mình ngoại tình. Khi bạn của anh ta, Mike, nói với anh ta rằng sự trả thù tốt nhất là trả thù, anh ta hứa sẽ thực hiện với The Special. Các bước đi xuống con đường này vượt qua sự nghiện ngập và đưa một người vào cơn ác mộng cá nhân.

Thông tin

Diễn viên

Bình luận