Dời Mộ Cha - Phimmoi | Phim Mới

Chúc bạn xem phim vui vẻ với Phim Mới!

Dời Mộ Cha

Move the Grave (2019)

Hye Yeong nhận được một bức thư thông báo rằng mộ của cha sẽ bắt buộc phải dời đi do các dự án đổi mới. Cô và các chị em bàn luận trao đổi với nhau trong một thời gian dài, nhưng chỉ có người em trai...Phim Mới

Hye Yeong nhận được một bức thư thông báo rằng mộ của cha sẽ bắt buộc phải dời đi do các dự án đổi mới. Cô và các chị em bàn luận trao đổi với nhau trong một thời gian dài, nhưng chỉ có người em trai thì bặt tăm bặt tích.

Thông tin

Diễn viên

Bình luận