Đứa Trẻ Thây Ma - Phimmoi | Phim Mới

Chúc bạn xem phim vui vẻ với Phim Mới!

Đứa Trẻ Thây Ma

Zombi Child (2019)

Một người đàn ông được đưa về từ cõi chết để làm việc trong địa ngục của đồn điền mía. 55 năm sau, một thiếu niên Haiti nói với bạn bè bí mật gia đình cô - không nghi ngờ rằng điều đó sẽ khiến một tro...Phim Mới

Một người đàn ông được đưa về từ cõi chết để làm việc trong địa ngục của đồn điền mía. 55 năm sau, một thiếu niên Haiti nói với bạn bè bí mật gia đình cô - không nghi ngờ rằng điều đó sẽ khiến một trong số họ phạm phải điều không thể sửa chữa.

Thông tin

Diễn viên

Bình luận