Gần Mặt Cách Lòng - Phimmoi | Phim Mới

Chúc bạn xem phim vui vẻ với Phim Mới!

Gần Mặt Cách Lòng

Stuck Apart (2021)

Rơi vào khủng hoảng tuổi trung niên, Aziz tìm kiếm sự an ủi từ công việc nhàm chán, hội bạn cô độc và gia đình ồn ào trong khi ra vẻ mình vẫn rất ổn....Phim Mới

Rơi vào khủng hoảng tuổi trung niên, Aziz tìm kiếm sự an ủi từ công việc nhàm chán, hội bạn cô độc và gia đình ồn ào trong khi ra vẻ mình vẫn rất ổn.

Thông tin

Diễn viên

Bình luận