Người Trợ Lý - Phimmoi | Phim Mới

Chúc bạn xem phim vui vẻ với Phim Mới!

Người Trợ Lý

The Assistant (2020)

Bộ phim là cái nhìn cụ thể hơn về một trong cuộc đời của một vị trợ lý cho một người vô cùng quyền lực. Càng ngày Jane càng nhận ra trong công việc thường ngày của mình có những điều khuất tất đe doạ...Phim Mới

Bộ phim là cái nhìn cụ thể hơn về một trong cuộc đời của một vị trợ lý cho một người vô cùng quyền lực. Càng ngày Jane càng nhận ra trong công việc thường ngày của mình có những điều khuất tất đe doạ tới mọi khía cạnh trong công việc của cô.

Thông tin

Diễn viên

Bình luận