Lớp Tiếng Anh Thuộc Công Ty Samjin - Phimmoi | Phim Mới

Chúc bạn xem phim vui vẻ với Phim Mới!

Lớp Tiếng Anh Thuộc Công Ty Samjin

Samjin Company English Class (2020)

Vào giữa những năm 90, 3 nữ nhân viên văn phòng tốt nghiệp trung học cùng tham gia các lớp học tiếng Anh để được thăng chức và họ hợp tác để phát hiện ra hành vi tham nhũng trong công ty của mình…...Phim Mới

Vào giữa những năm 90, 3 nữ nhân viên văn phòng tốt nghiệp trung học cùng tham gia các lớp học tiếng Anh để được thăng chức và họ hợp tác để phát hiện ra hành vi tham nhũng trong công ty của mình…

Thông tin

Diễn viên

Bình luận