Người Thủ Lĩnh Vĩ Đại (Phần 1) - Phimmoi | Phim Mới

Chúc bạn xem phim vui vẻ với Phim Mới!

Người Thủ Lĩnh Vĩ Đại (Phần 1)

The Good Lord Bird (Season 1) (2020)

The Good Lord Bird là bộ phim truyền hình dựa trên dựa trên tiểu thuyết cùng tên năm 2013 của James McBride. Bộ phim kể về câu chuyện dưới góc nhìn thứ nhất của Onion (bé Hành), một cậu bé nô lệ da mà...Phim Mới

The Good Lord Bird là bộ phim truyền hình dựa trên dựa trên tiểu thuyết cùng tên năm 2013 của James McBride. Bộ phim kể về câu chuyện dưới góc nhìn thứ nhất của Onion (bé Hành), một cậu bé nô lệ da màu vô tình trở thành thành viên của một gia đình binh lính theo chủ nghĩa bãi nô đang chống lại chế độ nô lệ và đứng đầu là người thủ lĩnh John Brown.

Thông tin

Diễn viên

Bình luận