Vùng Chiến Sự Hiểm Nguy - Phimmoi | Phim Mới

Chúc bạn xem phim vui vẻ với Phim Mới!

Vùng Chiến Sự Hiểm Nguy

Outside the Wire (2021)

Trong tương lai không xa, một phi công máy bay không người lái ở vùng chiến sự phải hợp tác với một sĩ quan người máy tuyệt mật nhằm ngăn chặn một vụ tấn công hạt nhân....Phim Mới

Trong tương lai không xa, một phi công máy bay không người lái ở vùng chiến sự phải hợp tác với một sĩ quan người máy tuyệt mật nhằm ngăn chặn một vụ tấn công hạt nhân.

Thông tin

Diễn viên

Bình luận