Chân Tướng - Phimmoi | Subnhanh

Chúc bạn xem phim vui vẻ với Phim Mới!

Chân Tướng

Truth (2021)

Lâm Viễn Hạo và Lâm Lam vi đại diện cho nhân viên kiểm sát kỹ thuật, vận dụng kỹ thuật chuyên nghiệp tiên tiến hỗ trợ kiểm sát quan phá những vụ án khó khăn......Phim Mới

Lâm Viễn Hạo và Lâm Lam vi đại diện cho nhân viên kiểm sát kỹ thuật, vận dụng kỹ thuật chuyên nghiệp tiên tiến hỗ trợ kiểm sát quan phá những vụ án khó khăn, đánh hạ vụ án "Lời khai số không". Vụ án băm xác nơi dã ngoại tràn ngập nghi vấn khó bề phân biệt, vụ án mất cấp quốc bảo chìm trong xương mù lôi cuốn, đằng sau sự chỉnh tề và đẹp đẽ là bản chất xấu xa không ai biết.

Thông tin

Diễn viên

Bình luận