Đội Đặc Nhiệm SHIELD (Phần 4) - Phimmoi | Subnhanh

Chúc bạn xem phim vui vẻ với Phim Mới!

Đội Đặc Nhiệm SHIELD (Phần 4)

Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D (Season 4) (2016)

Tiếp tục công cuộc bảo vệ Trái Đất của tổ chức S.H.I.E.L.D. và sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng Inhuman, đặc biệt phần 4 còn có sự xuất hiện của Ghost Rider....Phim Mới

Tiếp tục công cuộc bảo vệ Trái Đất của tổ chức S.H.I.E.L.D. và sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng Inhuman, đặc biệt phần 4 còn có sự xuất hiện của Ghost Rider.

Thông tin

Diễn viên

Bình luận