Phim Bộ Canada - Phim Mới

Giả Mã Kỳ Án (Phần 1)
Giả Mã Kỳ Án (Phần 1)

The Hardy boys (Season 1) (2020)

Huyền Thoại Viking (Phần 6)
Huyền Thoại Viking (Phần 6)

Vikings (Season 6) (2013)

Tiếng Nói Của Chúng Tôi (Phần 1)
Tiếng Nói Của Chúng Tôi (Phần 1)

Can You Hear Me (Season 1) (2019)

Mật Mã Vệ Binh (Phần 2)
Mật Mã Vệ Binh (Phần 2)

ReBoot: The Guardian Code (Season 2) (2018)

Tái Khởi Động Nhà Hàng Trong Mơ (Phần 2)
Tái Khởi Động Nhà Hàng Trong Mơ (Phần 2)

Restaurants on the Edge (Season 2) (2020)

Tái Khởi Động Nhà Hàng Trong Mơ (Phần 1)
Tái Khởi Động Nhà Hàng Trong Mơ (Phần 1)

Restaurants on the Edge (Season 1) (2019)

Anne Tóc Đỏ (Phần 3)
Anne Tóc Đỏ (Phần 3)

Anne with an E (Season 3) (2020)

Chiến Tranh Ma Cà Rồng (Phần 1)
Chiến Tranh Ma Cà Rồng (Phần 1)

V-Wars (Season 1) (2019)

Phù Thủy Vượt Thời Gian (Phần 1)
Phù Thủy Vượt Thời Gian (Phần 1)

Always a Witch (Season 1) (2019)

Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 5)
Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 5)

Killjoys (Season 5) (2019)

Giải Cứu Phương Bắc
Giải Cứu Phương Bắc

Northern Rescue (2019)

Đội săn tiền thưởng (Phần 4)
Đội săn tiền thưởng (Phần 4)

Killjoys (Season 4) (2018)

Huyền Thoại Viking (Phần 5)
Huyền Thoại Viking (Phần 5)

Vikings (Season 5) (2013)

Hồ Sơ Tuyệt Mật (Phần 11)
Hồ Sơ Tuyệt Mật (Phần 11)

The X-Files (Season 11) (2018)

Người Bảo Hộ (Phần 1)
Người Bảo Hộ (Phần 1)

ReBoot: The Guardian Code (Season 1) (2018)