Phim Bộ Trung Quốc - Phim Mới

Gia Tộc Kim Keo Kiệt
Gia Tộc Kim Keo Kiệt

Amazing Sisters (2021)

Chỉ Mình Anh
Chỉ Mình Anh

The Only You (2021)

Anh Trai Nhà Đối Diện
Anh Trai Nhà Đối Diện

Sweet Sweet (2021)

Người Lái Đò: Truyền Thuyết Nam Dương
Người Lái Đò: Truyền Thuyết Nam Dương

The Ferryman: Legends of Nanyang (2021)

Huynh Thân Yêu Của Ta
Huynh Thân Yêu Của Ta

My Dear Brothers (2021)

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử
Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử

A Female Student Arrives at the Imperial College (2021)

Công Tử Khuynh Thành
Công Tử Khuynh Thành

Your Sensibility My Destiny (2021)

Thế Giới Cool Ngầu
Thế Giới Cool Ngầu

The Coolest World (2021)

Hào Quang
Hào Quang

The Justice (2021)

Liễu Long Đình Truyện
Liễu Long Đình Truyện

The Story Of Liu Longting (2021)

Nữ Hoàng Trả Giá
Nữ Hoàng Trả Giá

My Bargain Queen (2021)

Không Ai Khác Ngoài Tôi
Không Ai Khác Ngoài Tôi

Chess Love (2021)

Ra Khơi Khi Nổi Gió
Ra Khơi Khi Nổi Gió

Our Times (2021)

Một Đời Một Kiếp ( Nhất Sinh Nhất Thế) - Forever And Ever (2021)
Một Đời Một Kiếp ( Nhất Sinh Nhất Thế) - Forever And Ever (2021)

Một Đời Một Kiếp ( Nhất Sinh Nhất Thế) - Forever And Ever (2021)

Quân Cửu Linh
Quân Cửu Linh

Jun Jiu Ling (2020)

Học Viện Cảnh Sát
Học Viện Cảnh Sát

Police University (2021)

Bách Linh Đàm
Bách Linh Đàm

Bai Ling Tan (2021)

Lập Trình Viên Đáng Yêu
Lập Trình Viên Đáng Yêu

Cute Programmer (2021)

Tình Bạn Diệu Kỳ 2021
Tình Bạn Diệu Kỳ 2021

The Best Friend (2021)

Tình Yêu Cơ Trí
Tình Yêu Cơ Trí

The Secret X (2021)

Xuân lai Chẩm Tinh Hà
Xuân lai Chẩm Tinh Hà

Sleeping In The Galaxy In Spring (2021)

Tảo Hắc Phong Bạo
Tảo Hắc Phong Bạo

Crime Crackdown (2021)

Ma Thổi Đèn: Vân Nam Trùng Cốc
Ma Thổi Đèn: Vân Nam Trùng Cốc

Candle in the Tomb: The Worm Valley (2021)

Nửa Hiệp Cơ Trí
Nửa Hiệp Cơ Trí

Be Yourself (2021)

Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn
Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn

Love Under the Full Moon (2021)

Nữ Nhi Nhà Họ Kiều
Nữ Nhi Nhà Họ Kiều

The Bond (2021)

Song Diện Thần Thám
Song Diện Thần Thám

Master, Wait a Moment (2021)

Lương Nhân Nguy Hiểm
Lương Nhân Nguy Hiểm

A Dangerous Man (2021)

Bí Mật Nơi Góc Tối
Bí Mật Nơi Góc Tối

Secrets in the Lattice (2021)

Thiên Mục Nguy Cơ
Thiên Mục Nguy Cơ

Pandora's Box (2021)

Nhất Tiễn Phương Hoa
Nhất Tiễn Phương Hoa

The Master of Cheongsam (2021)

Tiểu Chủ Đừng Ầm Ĩ
Tiểu Chủ Đừng Ầm Ĩ

Little Lord, Don't Make Trouble (2021)

Ngọc Lâu Xuân
Ngọc Lâu Xuân

Song of Youth (2020)

Thượng Nguồn Nước Mắt
Thượng Nguồn Nước Mắt

A River Runs Through It (2021)

Mộng Tỉnh Trường An (Dữ Quân Ca)
Mộng Tỉnh Trường An (Dữ Quân Ca)

Dream of Chang'an (2021)

Thành Phố Lý Tưởng
Thành Phố Lý Tưởng

The Ideal City (2021)

Tân Thiên Long Bát Bộ 2021
Tân Thiên Long Bát Bộ 2021

Demi-Gods and Semi-Devils (2021)

Hoàng Hậu Tiến Công 2
Hoàng Hậu Tiến Công 2

The Queen of Attack 2 (2021)

Trường An Như Cố (Châu Sinh Như Cố)
Trường An Như Cố (Châu Sinh Như Cố)

Chang An Memories (2020)

Song Kính
Song Kính

Couple Of Mirrors (2021)