Phim Hồng Kong - Phim Mới

Cửu Long Thành Trại
Cửu Long Thành Trại

Knowloon Walled City (2021)

Bằng Chứng Thép (Phần 4)
Bằng Chứng Thép (Phần 4)

Forensic Heroes 4 (2020)

Thôn Cổ Sơn The Lingering (2018)
Thôn Cổ Sơn The Lingering (2018)

Thôn Cổ Sơn - The Lingering (2018)

Huynh Đệ Hoàng Kim
Huynh Đệ Hoàng Kim

Golden Job (2018)

SÁT PHÁ LANG 2
SÁT PHÁ LANG 2

A Time for Consequences (2015)

Nữ quyền vương
Nữ quyền vương

The Empty Hands (2017)

Săn bão
Săn bão

L Storm (2018)

Bí mật nhà ma
Bí mật nhà ma

Buyer Beware (2018)

SÁT PHÁ LANG 3 THAM LANG
SÁT PHÁ LANG 3 THAM LANG

SÁT PHÁ LANG 3 THAM LANG SPL III: Paradox (2017)

Sát Phá Lang - SPL
Sát Phá Lang - SPL

Sát Phá Lang - SPL: Kill Zone