Phim Lẻ Trung Quốc - Phim Mới

Ngự Long Tu Tiên Truyện 2: Vương Quốc Ma Thú
Ngự Long Tu Tiên Truyện 2: Vương Quốc Ma Thú

Dragon Sword: Outlander (2021)

Trấn Ma Tư: Linh Nguyên Bí Thuật
Trấn Ma Tư: Linh Nguyên Bí Thuật

The Hypnosis (2022)

Phong Khởi Lạc Dương: Cõi Âm Dương
Phong Khởi Lạc Dương: Cõi Âm Dương

Reincarnation Land (2022)

Ma Đồng Tây Du Hồng Hài Nhi
Ma Đồng Tây Du Hồng Hài Nhi

Awakened Demon (2021)

Tạ Lĩnh Bí Lục
Tạ Lĩnh Bí Lục

The kiddie Tomb (2021)

Hiệp Đạo Nhất Chi Mai
Hiệp Đạo Nhất Chi Mai

Thief Heroine (2021)

Hồng Hi Quan: Yêu Nữ Ma Môn
Hồng Hi Quan: Yêu Nữ Ma Môn

The Legend and Hag of Shaolin (2021)

Kiếm Âm Dương
Kiếm Âm Dương

The Vengeance (2021)

Đạo Sĩ Núi Lao
Đạo Sĩ Núi Lao

Laoshan Taoist (2021)

Hiệp Thám Bạch Ngọc Đường Nguỵ Lang Kỳ Án
Hiệp Thám Bạch Ngọc Đường Nguỵ Lang Kỳ Án

Dare Maneater Wolf (2021)

Nhị Long Hồ: Đêm Kinh Hoàng
Nhị Long Hồ: Đêm Kinh Hoàng

Er Long Hu Wang Shi Jing Hun Ye (2021)

Tân Tinh Võ Môn: Võ Hồn
Tân Tinh Võ Môn: Võ Hồn

Fist of Fury: Soul (2021)

Côn Trùng Cát
Côn Trùng Cát

Devil in Dune (2021)

Đại Dịch Rắn
Đại Dịch Rắn

Special Police and Snake Revenge (2021)

Đạp Gió Rẽ Sóng
Đạp Gió Rẽ Sóng

The Warlord of The Sea (2021)

Yêu Y Quán
Yêu Y Quán

Monster Hospital (2021)

Chuyện Quái Dị Trấn Âm Dương
Chuyện Quái Dị Trấn Âm Dương

The Town of Ghosts (2022)

Tái Chiến Giang Hồ
Tái Chiến Giang Hồ

Back On The Society (2021)

Thiên Địa Bảo Liên Đăng
Thiên Địa Bảo Liên Đăng

The Magic Lotus Lantern (2021)

Đường Môn: Mỹ Nhân Giang Hồ
Đường Môn: Mỹ Nhân Giang Hồ

Beauty Of Tang Men (2021)

Báo Tuyết: Ám Chiến Thiên Cơ
Báo Tuyết: Ám Chiến Thiên Cơ

Snow Leopard Secret War (2021)

Nhân Ngư: Hải Lao Vật Quái
Nhân Ngư: Hải Lao Vật Quái

Mermaid Hospital (2021)

Luyến Ca Đông Bắc
Luyến Ca Đông Bắc

The Northeastern Bro (2021)

Kỳ Môn Mật Thám
Kỳ Môn Mật Thám

Qi Men Mi Tan (2021)

Địch Nhân Kiệt Chi Mắt Đỏ Quái Lạ
Địch Nhân Kiệt Chi Mắt Đỏ Quái Lạ

Detective Dee: The Sly Red-eye (2021)

Thời Kỳ Anh Hùng Cửu Long Bí Thược
Thời Kỳ Anh Hùng Cửu Long Bí Thược

Age Of The Legend (2021)

Vượt Qua Bóng Tối 1
Vượt Qua Bóng Tối 1

Break Through the Darkness 1 (2021)

Biệt Đội Truy Quét Ma Tuý
Biệt Đội Truy Quét Ma Tuý

Drug Hunting Operation (2021)

Thuỷ Quái 2: Rừng Đen
Thuỷ Quái 2: Rừng Đen

Water Monster (2021)

Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi: Thánh Dụ Trời Ban
Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi: Thánh Dụ Trời Ban

King of The New Beggars (2021)

Tây Du Ký: Hồng Hài Nhi
Tây Du Ký: Hồng Hài Nhi

Xi You Ji Hong Hai Er (2021)

Ám Sát Tiểu Thuyết Gia
Ám Sát Tiểu Thuyết Gia

A Writer's Odyssey (2021)

Đồ Ma: Hành Trình Vương Giả
Đồ Ma: Hành Trình Vương Giả

The Sword (2021)

Cấm Địa Minh Hải
Cấm Địa Minh Hải

The Forbidden Depths (2021)

Kính Hoa Duyên: Quyết Chiến Nữ Nhi Quốc
Kính Hoa Duyên: Quyết Chiến Nữ Nhi Quốc

The Kingdom of Women (2021)

Đại Thoại Thần Bộ
Đại Thoại Thần Bộ

Big Talk, God Catcher (2021)

Truyền Thuyết Người Cá Đông Hải 2
Truyền Thuyết Người Cá Đông Hải 2

Legend of the Mermaid 2 (2021)

Mỹ Nhân Ngư 2021
Mỹ Nhân Ngư 2021

The Mermaid (2021)

Pháp Y Tống Từ 2: Tứ Tông Tội
Pháp Y Tống Từ 2: Tứ Tông Tội

Forensic Medicine Song Ci (2021)

Thỏ Con Bạo Lực
Thỏ Con Bạo Lực

The Old Town Girls (2021)