Phim Thần Thoại - Phim Mới

Sisyphus: Thần thoại
Sisyphus: Thần thoại

Sisyphus: The Myth (2021)

Lôi Chấn Tử: Phong Thần Duyên Khởi
Lôi Chấn Tử: Phong Thần Duyên Khởi

Thunder Twins (2021)

Bạch Xà: Tình Kiếp
Bạch Xà: Tình Kiếp

White Snake (2021)

Âm Dương Sư Thị Thần Lệnh
Âm Dương Sư Thị Thần Lệnh

The Yin Yang Master (2021)

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 2018
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 2018

Lord Xue Ying (2018)

Thần chủ Linh Lung
Thần chủ Linh Lung

The Blessed Girl (2021)

Mao Sơn
Mao Sơn

Mao Shan (2021)

Huyền Thoại Sơn Vũ
Huyền Thoại Sơn Vũ

Legend of Shanyu Town (2021)

Giấc Mộng Liêu Trai
Giấc Mộng Liêu Trai

New Darktale (2021)

Chung Cực Bút Ký
Chung Cực Bút Ký

Ultimate Note (2020)

Khương Tử Nha: Nhất Chiến Phong Thần
Khương Tử Nha: Nhất Chiến Phong Thần

Legend Of Deification (2020)

Vạn Quốc Chí
Vạn Quốc Chí

Wings of The World (2019)

Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm
Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm

Meteor Butterfly Sword (2010)

Hàng Long Đại Sư: Đội Săn Rồng
Hàng Long Đại Sư: Đội Săn Rồng

Dragon Hunter 2 (2020)

Long Vô Mục
Long Vô Mục

The Eye Of The Dragon Princess (2020)

Na Tra Hàng Yêu Ký
Na Tra Hàng Yêu Ký

Legend of Nezha (2020)

Thiên Tỉnh Chi Lộ
Thiên Tỉnh Chi Lộ

Legend of Awakening (2020)

Dân Gian Kỳ Dị Chí
Dân Gian Kỳ Dị Chí

The Book Of Mythical Beasts (2020)

Đại Thần Hầu
Đại Thần Hầu

Great God Monkey (2020)

Tân Thiện Nữ Ưu Hồn: Tình Nhân Gian
Tân Thiện Nữ Ưu Hồn: Tình Nhân Gian

Chinese Ghost Story: Human Love (2020)

Hiệp Thám Giản Bất Tri
Hiệp Thám Giản Bất Tri

Ancient Detective (2020)

Ma Thổi Đèn: Mê Động Long Lĩnh
Ma Thổi Đèn: Mê Động Long Lĩnh

Candle in the Tomb: The Lost Caverns (2020)

Cửu Châu Thiên Không Thành 2
Cửu Châu Thiên Không Thành 2

Novoland: The Castle in the Sky 2 (2020)

Phong Thần: Dương Tiễn Truyền Kỳ
Phong Thần: Dương Tiễn Truyền Kỳ

The Gods (2018)

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư
Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư

Eternal Love,The Pillow Book (2020)

Cửu châu: Thiên Không thành
Cửu châu: Thiên Không thành

Novoland:The Castle In The Sky (2016)

Tân Phong Thần: Na Tra Phá Hải
Tân Phong Thần: Na Tra Phá Hải

Nezha Conquers the Dragon King (2019)

Pháp Sư Vô Tâm 3
Pháp Sư Vô Tâm 3

Wu Xin: The Monster Killer 3 (2020)

Đại Thiên Bồng
Đại Thiên Bồng

Thiên Bồng Nguyên Soái 2020

Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước
Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước

Chinese Bestiary (2019)

Lưỡng Thế Hoan
Lưỡng Thế Hoan

Past Life and Life (2019)

Nhân Ngư 2
Nhân Ngư 2

Siren 2 (2019)

Tứ Đại Danh Bổ: Giấc Mơ Ăn Thịt Người
Tứ Đại Danh Bổ: Giấc Mơ Ăn Thịt Người

The Four (2020)

Tay Hái Được Sao Trời
Tay Hái Được Sao Trời

Love & The Emperor (2020)

Đại Chúa Tể
Đại Chúa Tể

Great Master (2019)

Mơ Về Đại Thanh
Mơ Về Đại Thanh

A Dream Back to the Qing (2019)

Người Rắn
Người Rắn

Venom (2005)

Dịch vụ chuyển phát phù thủy (Cô phù thủy nhỏ)
Dịch vụ chuyển phát phù thủy (Cô phù thủy nhỏ)

Kiki's Delivery Service (2014)

Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân
Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân

Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han (2017)

Tương Dạ 2: Minh Quang Chi Chiến
Tương Dạ 2: Minh Quang Chi Chiến

Ever Night 2 (2020)