Phim Trung Quốc - Phim Mới

Chí Khí Bay Cao
Chí Khí Bay Cao

New Horizon

Xin Chào Người Bạn Phản Biện 2
Xin Chào Người Bạn Phản Biện 2

Hello My Opponente 2 (2021)

Kẻ Phản Nghịch
Kẻ Phản Nghịch

The Rebel (2021)

Thanh Xuân Tu Tảo Vi
Thanh Xuân Tu Tảo Vi

Youth Should Be Early (2021)

Thiên Cổ Quyết Trần
Thiên Cổ Quyết Trần

Ancient Love Poetry (2021)

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh
Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh

You Are My Glory (2020)

Đồng Hồ Sinh Học Tình Yêu
Đồng Hồ Sinh Học Tình Yêu

Love O'clock (2021)

Một Ngày Biến Thành Em
Một Ngày Biến Thành Em

The Day Of Becoming You (2021)

Hoa Nở Trăng Vừa Tròn
Hoa Nở Trăng Vừa Tròn

Truth Or Dare (2021)

Cuộc Sống Lý Trí
Cuộc Sống Lý Trí

The Rational Life (2021)

Cuộc Sống Tình Yêu Dí Dỏm
Cuộc Sống Tình Yêu Dí Dỏm

The Trick of Life and Love (2021)

Tín Hiệu Con Tim 4
Tín Hiệu Con Tim 4

Heart Signal 4 (2021)

Bí Mật Không Thể Yêu Đương
Bí Mật Không Thể Yêu Đương

The Secret of Not Falling in Love (2021)

Những Cánh Chim Lạc Loài
Những Cánh Chim Lạc Loài

Stray Birds (2020)

Quân Trang Thân Yêu
Quân Trang Thân Yêu

Dear Uniform (2020)

Tan Học Đừng Vội Về
Tan Học Đừng Vội Về

Don't Leave After School (2021)

Lời Hẹn Ước
Lời Hẹn Ước

Be Loved In House (2021)

Running Man Trung Quốc Phần 9
Running Man Trung Quốc Phần 9

Keep Running Season 9 (2021)

Song Thế Sủng Phi 3
Song Thế Sủng Phi 3

The Eternal Love 3 (2021)

Một Nửa Khác Của Em Và Anh
Một Nửa Khác Của Em Và Anh

The Other Half Of Me And You (2021)

Khúc Biến Tấu Ánh Trăng
Khúc Biến Tấu Ánh Trăng

Moonlight (2021)

Đại Mạc Thần Long
Đại Mạc Thần Long

Desert Dragon (2021)

Dạ Lẫm Thần Thám
Dạ Lẫm Thần Thám

The Detective (2021)

Anh Hùng Xạ Điêu: Cửu Âm Bạch Cốt Trảo
Anh Hùng Xạ Điêu: Cửu Âm Bạch Cốt Trảo

The Legend of the Condor Heroes: The Cadaverous Claws (2021)

Vị Khách Bí Ẩn
Vị Khách Bí Ẩn

Home Sweet Home (2021)

Trường Bạch: Thái Tuế
Trường Bạch: Thái Tuế

Legend Of Snake 2 Tai Sui (2021)

Tôi Và Thời Niên Thiếu Của Tôi
Tôi Và Thời Niên Thiếu Của Tôi

Flourish In Time (2021)

Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài
Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài

Please Feel At Ease Mr. Ling (2020)

Mộ Hoàng Bì Tử
Mộ Hoàng Bì Tử

The Tomb Of Weasel (2021)

Trường Bạch: Linh Xà Truyện
Trường Bạch: Linh Xà Truyện

Legend Of Snake (2021)

Tôi Yêu Một Miêu Nhân
Tôi Yêu Một Miêu Nhân

Catman (2021)

Người Bạn Xinh Đẹp Của Tôi
Người Bạn Xinh Đẹp Của Tôi

Young and Beautiful (2020)

Nha Hoàn Này Ta Không Dùng Được
Nha Hoàn Này Ta Không Dùng Được

I Can't Afford This Maid

Cửu Môn
Cửu Môn

The Mystic Nine (2021)

Âm Dương Mỹ Nhân Quan
Âm Dương Mỹ Nhân Quan

A Sleeping Princess (2021)

Đấu La Đại Lục (Phần I + Phần II)
Đấu La Đại Lục (Phần I + Phần II)

Soul Land (2018) I + II

Bệ Hạ Bên Trái, Sếp Bên Phải
Bệ Hạ Bên Trái, Sếp Bên Phải

Emperor or Boss (2021)

Hãy Mau Kết Hôn Đi
Hãy Mau Kết Hôn Đi

Please Be Married (2021)

Thanh Lạc
Thanh Lạc

My Husband In Law (2020)

Nhạn Quy Tây Song Nguyệt
Nhạn Quy Tây Song Nguyệt

Time Flies and You Are Here (2021)