Phim Trung Quốc - Phim Mới

Đại Tống Cung Từ
Đại Tống Cung Từ

Palace of Devotion (2021)

Những Rắc Rối Khi Khởi Nghiệp
Những Rắc Rối Khi Khởi Nghiệp

The Arc of Life (2021)

Tình Yêu Và Âm Mưu
Tình Yêu Và Âm Mưu

Plot Love (2021)

Bạch Ngọc Tư Vô Hà
Bạch Ngọc Tư Vô Hà

Love Like White Jade (2021)

Tiểu Xá Đắc
Tiểu Xá Đắc

A Little Dilemma (2021)

Thôn Phệ Tinh Không
Thôn Phệ Tinh Không

Swallowed Star (2021)

Tân Nhân Loại! Bạn Trai Bị Rò Điện
Tân Nhân Loại! Bạn Trai Bị Rò Điện

Unusual Idol Love (2021)

Chuyến Tàu Tình Yêu
Chuyến Tàu Tình Yêu

One Boat One World (2021)

Đấu Phá Thương Khung (Phần 4)
Đấu Phá Thương Khung (Phần 4)

Fights Break Sphere (Season 4) (2021)

Hơi Thở Định Mệnh
Hơi Thở Định Mệnh

Breath of Destiny (2021)

Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh
Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh

Love Scenery (2020)

Sáng Tạo Doanh 2
Sáng Tạo Doanh 2

Produce Camp 2 (2021)

Thanh Xuân Có Bạn Mùa 3
Thanh Xuân Có Bạn Mùa 3

Youth With You Season 3 (2021)

Đấu La Đại Lục (Phần I + Phần II)
Đấu La Đại Lục (Phần I + Phần II)

Soul Land (2018) I + II

Độc Bộ Tiêu Dao
Độc Bộ Tiêu Dao

Doc Bo Tieu Dao (2020)

Duy Ngã Độc Thần
Duy Ngã Độc Thần

My Only God (2021)

Tuyệt Thế Võ Hồn
Tuyệt Thế Võ Hồn

Peerless Martial Spirit (2020)

Nếu Em Bình An Đó Mới Là Ngày Đẹp Trời
Nếu Em Bình An Đó Mới Là Ngày Đẹp Trời

A Love Story : You Are the Greatest Happiness Of My Life

Thủ Tịch Ngự Linh Sư
Thủ Tịch Ngự Linh Sư

Thu Tich Ngu Linh Su (2020)

Vạn Giới Thần Chủ
Vạn Giới Thần Chủ

Van Gioi Than Chu (2019)

Nội Trợ Đại Chiến
Nội Trợ Đại Chiến

Ready Go! (2021)

Võ Thần Chúa Tể
Võ Thần Chúa Tể

Vo Than Chua Te (2020)

Vinh Quang Bóng Bàn
Vinh Quang Bóng Bàn

PING PONG (2021)

Cùng Nhau Hít Thở Thật Sâu
Cùng Nhau Hít Thở Thật Sâu

Breath of Destiny (2021)

Thập Nhị Đàm (Mười Hai Truyền Thuyết)
Thập Nhị Đàm (Mười Hai Truyền Thuyết)

Twelve Legends (2021)

Thần Võ Thiên Tôn
Thần Võ Thiên Tôn

The Legend of Sky Lord (2020)

Cố Tiên Sinh, Hóa Ra Anh Là Như Vậy
Cố Tiên Sinh, Hóa Ra Anh Là Như Vậy

Hello Mr. Gu (2021)

Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh
Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh

You Are My City and Fortress (2021)

Lưu Tinh Huyễn Kiếm
Lưu Tinh Huyễn Kiếm

Meteor Magic Sword (2021)

Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn

Linh Kiem Ton (2019)

Tình Yêu Dưới Những Vì Sao
Tình Yêu Dưới Những Vì Sao

Road to Rebirth (2021)

Cuộc Sống Lý Trí
Cuộc Sống Lý Trí

The Rational Life (2021)

Họa Giang Hồ Chi Hoán Thế Môn Sinh
Họa Giang Hồ Chi Hoán Thế Môn Sinh

Hoa Giang Ho Chi Hoan The Mon Sinh (2021)

Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết

Star Martial God Technique (2021)

Ta Là Đại Thần Tiên
Ta Là Đại Thần Tiên

Da Shen Xian Lists (2020)

Thiên Hoang Chiến Thần
Thiên Hoang Chiến Thần

God of War (2021)

Ngọc Chiêu Lệnh
Ngọc Chiêu Lệnh

Yu Zhao Ling (2021)

Gối Đao Lên Hát
Gối Đao Lên Hát

Pillow Knife Song (2021)

Vạn Giới Pháp Thần
Vạn Giới Pháp Thần

God Of The Magical World (2020)

Trường Ca Hành
Trường Ca Hành

The Long Ballad (2021)