Trả Đũa - Phimmoi | Subnhanh

Chúc bạn xem phim vui vẻ với Phim Mới!

Trả Đũa

Payback (2021)

Một nhân viên môi giới chứng khoán trẻ tuổi tại một công ty ở Phố Wall do Mob kiểm soát bị phản bội và bị tống vào tù 6 năm. Khi ra ngoài, anh ta tìm cách trả thù....Phim Mới

Một nhân viên môi giới chứng khoán trẻ tuổi tại một công ty ở Phố Wall do Mob kiểm soát bị phản bội và bị tống vào tù 6 năm. Khi ra ngoài, anh ta tìm cách trả thù.

Thông tin

Diễn viên

Bình luận