Xin Chào Mẫu Thân Đại Nhân - Phimmoi | Subnhanh

Chúc bạn xem phim vui vẻ với Phim Mới!

Xin Chào Mẫu Thân Đại Nhân

The Last Goodbye To Mama (2021)

Phim nói về câu chuyện trong ba mươi năm hơn nửa đời người của một đôi mẹ con bình thường ở trấn nhỏ Tô Bắc......Phim Mới

Phim nói về câu chuyện trong ba mươi năm hơn nửa đời người của một đôi mẹ con bình thường ở trấn nhỏ Tô Bắc. Đứa con ngỗ nghịch rồi bỏ mẹ chạy theo cuộc sống, sau này khi tất cả đều đã đi, chỉ có mẹ vẫn còn ở phía sau chờ cậu.

Thông tin

Diễn viên

Bình luận